Hiphopdans

När man talar om dans är ”hiphop” egentligen ett samlingsnamn för en rad olika danser som har ett mer eller mindre gemensamt ursprung. Den främsta gemensamma nämnaren mellan dessa danser är dock inte var eller när de har sitt ursprung, utan det faktum att de dansas till hiphopmusik. Bara några exempel på dessa danser är locking, popping och krumping.

Den kanske mest kända, och den som har funnits längst, är dock breakdance, eller breaking. Att dansa breakdance kallas på engelska också för ”b-boying”, och de som dansar breakdance kallas ”b-boys” eller ”b-girls”. Breakdance har sitt ursprung i södra Bronx på tidigt 1970-tal, där dansstilen utvecklades av stadens afroamerikanska befolkning. Afrika Bambaataa kallade breakdance för en av de fem grundpelarna i hiphopkultur, tillsammans med rapping, DJ-ing, graffitti och kunskap.air_chair

Breakdance sågs dock som en fluga av den afroamerikanska befolkningen, som i slutet av 1970-talet övergav dansen. Istället var det puertoricanerna i USA som skulle komma att utveckla dansstilen. Den kanske största utvecklingen som de bidrog med till dansen var de akrobatiska rörelser som idag kanske förknippas allra starkast med breakdance.

Breakdance idag består av fyra typer av grunddanser: toprock, som är en stegorienterad dans som utförs stående; downrock, som utförs med både händerna och fötterna på golvet; freezes, som består av komplicerade positioner som utförs på händerna; och så kallade ”power moves”, de tidigare nämnda akrobatiska rörelserna. Alla övergångar mellan toprock och downrock kallas ”drops”. Breakdance utförs vanligen antingen inom en cirkel av åskådare (och dansare, som kan bryta in när det är deras tur) eller framför en så kallad Apache Line. Den senare används framförallt när två danslag ska battla mot varandra.

Förutom dansen och musiken är det ytterligare en sak som brukar förknippas med hiphopkulturen, och det är kläderna. Generellt sett karakteriseras hiphopmodet av löst sittande kläder, till exempel t-shirts och lågt hängande, säckiga jeans. Vissa märken är också mer förknippade med hiphopmode än andra. Det gäller till exempel många olika märken som tillverkar sportkläder, som Adidas. Om du följer hiphopmodet ska du därför gå in på Outletsverige.se. Där pågår just nu en Adidas-rea, så att du kan köpa trendriktiga hiphopkläder till bra priser. Sedan är det bara dansen som fattas!

Memoir