En historisk tillbakablick på dansen

Dans fångar människan och har så gjort under hela den mänskliga historien. Det är kanske inte så konstigt. Att dansa är ett sätt att uttrycka sig, få släppa loss och röra sig som man annars inte gör i vardagen. Det ger motion och mentalt välbefinnande. Dans är på något sätt koordinerade kroppsrörelser i någon form av rytmik. Det är vanligt förekommande att man dansar till musik, och även musik är något som fångar den mänskliga uppmärksamheten. Idag dansar man både för nöjes skull, för träning och motion, i underhållningssyfte och i olika tävlingsgrenar. Även djur dansar i olika sammanhang, för att mäta si med varandra eller visa sin styrka, i parningssyfte och när man göra upp om rang.

1200px-Polonezkoy_08882_nevitRedan i det gamla Egypten dansade man. De egyptiska prästerna dansade vid olika religiösa sammanhang, och även i det antika Grekland dansade man både i religiöst syfte och olika former av krigsdanser. Romarna hade flera religiösa danser och så har man fortsatt i historien. Naturfolken har i alla tider dansat, ofta mer eller mindre vilda och krigiska danser till trummande rytmer. Sällskapsdanserna kom troligtvis tillsammans med den nya tiden och då främst tack vare italienarna och fransmännen. Folkdanser av olika slag hör till särskilda kulturer och länder. I Sverige har vi jössehärads-polskan, i Norge finns hallingen, i Spanien fandangon, Skottland har the reel och Italien sin tarantella. Om man vill lära sig mer om historisk dans i både teorin och praktiken så kan man gå en kurs där man får lära sig om den spännande historian.

Rena dansutbildningar i Sverige erbjuds på olika nivåer och på olika platser. Kulturskolor, Medborgarskolan och Folkuniversitetet är några aktörer som erbjuder utbildningar inom dans. På Dans- och cirkushögskolan kan man få en dansant utbildning på högskolenivå. Även Balettakademin, Kulturama, Svenska Folkdansringen och Kungliga Svenska Balettskolan erbjuder olika typer av utbildningar på olika nivåer. Om man vill arbeta inom dansen så finns det yrken som dansare, koreograf och danspedagog. Koreografen skapar olika typer av danskompositioner. Man planerar och ger instruktioner till dansaren hur han eller hon ska röra sig. En koreografi kan bygga på två tekniker, antingen via improvisation eller genom en planerad koreografi.

Memoir